Med udgangspunkt i mine erfaringer med frivilligt at starte legestuer op på plejehjem holder jeg foredrag om, hvordan vi finder tid til at gøre ting, der giver mening. Hvordan kommer man fra de mange gode idéer til konkret handling både i arbejdssammenhæng, men også i ”fritiden”.

Vores hverdagstrivsel og tilgang til løsning af opgaver er altafgørende for, om vi lykkes med vores opgaver og visioner på arbejde og i familien.

Vi er tit selv en hæmsko for egen lykke og troen på, at vi SELV er med til at rykke på verden.

Hvordan får vi mere tid og lyst til at skabe et overskud til os selv igennem andre?

Kontakt mig på esra@2verdener.dk for yderligere info.